wtorek, 25 września 2012

Nabór projektów w ramach Kredytu technologicznego! Start 22 października 2012!

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że 22 października 2012 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 
4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Kredyt technologiczny będzie udzielany na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dofinansowanie w formie premii technologicznej stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego. 

BGK przyznaje premię technologiczną do wysokości 4 mln PLN.

O dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu (link/pobierz plik) za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z BGK współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego. 

Lista banków kredytujących jest zamieszczona na stronie: 
Budżet działania 4.3 Kredyt technologiczny wynosi 409 850 588 Euro.


Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

w ramach niniejszego konkursu wynosi: 
400 000 000 PLN