wtorek, 27 października 2015

Przedsiębiorco! To już ostatnia szansa w tym roku na aplikacje o dofinansowanie dla Twojego projektu badawczo - rozwojowego!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór na dofinansowanie projektów B+R przedsiębiorstw. Nabór prowadzony jest w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP w terminie do 31 grudnia 2015 r. 
oraz duże przedsiębiorstwa w terminie do 30 listopada 2015 r.

W ramach prowadzonego naboru projektów dofinansowanie jest przeznaczone na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

W przypadku MŚP maksymalne dofinansowanie badań przemysłowych może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, a prac rozwojowych do 60% kosztów kwalifikowanych.


W przypadku dużych przedsiębiorstw maksymalne dofinansowanie badań przemysłowych może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych, a prac rozwojowych do 40% kosztów kwalifikowanych.


Zapraszam do kontaktu w celu zapoznania się z możliwościami rozwoju jakie stoją przed Państwa przedsiębiorstwem!